วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

ข่าว/กิจกรรม

ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

การประชุมพัฒนาหลักสูตร พัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต รายวิชา บาริสต้า

บาริสต้ามืออาชีพ

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม หารือ แนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงและการบูรณาการทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

แนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงและการบูรณาการทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดพิธีไหว้ครูเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

โครงการอบรมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน “โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ สร้างรายได้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา กิจกรรม การทำไส้อั่วจากปลาส้ม”

โครงการอบรมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน “โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ สร้างรายได้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา กิจกรรม การทำไส้อั่วจากปลาส้ม”

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานหน่วยจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

การประชุมคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานหน่วยจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

Read More
ข่าวเด่น

ประกาศ เรื่อง พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2560 – ปีการศึกษา 1/2565

ประกาศ เรื่อง พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2560 – ปีการศึกษา 1/2565

Read More