โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ และผู้สอนพิเศษ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วันที่ 7-8 มกราคม 2566 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ และผู้สอนพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงแรมพันล้านรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มงกุฎ จำนงค์นิต ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เป็นประธานการเปิดโครงการ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวีระสกุล บุราณรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้สอนประจำ และผู้สอนพิเศษวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เพื่อให้ผู้สอนพิเศษ ที่อยู่ในหน่วยจัดการศึกษาต่างๆ และผู้สอนประจำได้พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและก้าวทันสถานการณ์ในปัจจุบัน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการคือ

  1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนผู้สอนประจำและผู้สอนพิเศษ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  2. เพื่อพัฒนาแนวทางกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานและ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *