วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีกฐินพระราชทาน วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดหนองบัวลำภู
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นำคณะผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะวิจัยโครงการศึกษาและสำรวจช่างศิลป์ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบเกณฑ์ EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการประคุณภาพคุณการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2566
 
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ ⋆ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

ข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวีระสกุล บุราณรักษ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปณิธาน เมฆกมล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ อาจารย์สมวรร ธนศรีพนิชชัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวิทยากร และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.ชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์ กรรมการสภาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.อดิศร ศรีเมืองบุญ อนุกรรมการวิชาการ เข้าร่วม ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE) ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ในการร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร อาทิเช่น ผู้ใช้บัณฑิต นายวิชาญ จันทุมา รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู, นางสาวนิตยา มาลาวาด ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม , นางสาวณิชานันท์ คอนดี ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร รวมทั้ง บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/MNDGKecBCP8dcLDfA

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *