ขอกราบถวายพระพร ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต รายวิชา Eco – Print ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ
​วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้ารับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จากผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ระดับคุณธรรมต้นแบบ”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2566
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดโครงการผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ออกแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาและร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการโครงการพี่ทหารสานฝัน สร้างโอกาสทางการศึกษา
โครงการ “ช่างศิลป์ท้องถิ่น อีสานตอนบน”
การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2566
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีทำบุญเพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ และผู้สอนพิเศษ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
 
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ ⋆ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวีระสกุล บุราณรักษ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปณิธาน เมฆกมล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ อาจารย์สมวรร ธนศรีพนิชชัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวิทยากร และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.ชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์ กรรมการสภาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.อดิศร ศรีเมืองบุญ อนุกรรมการวิชาการ เข้าร่วม ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE) ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ในการร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร อาทิเช่น ผู้ใช้บัณฑิต นายวิชาญ จันทุมา รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู, นางสาวนิตยา มาลาวาด ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม , นางสาวณิชานันท์ คอนดี ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร รวมทั้ง บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/MNDGKecBCP8dcLDfA

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *