วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีกฐินพระราชทาน วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดหนองบัวลำภู
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นำคณะผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะวิจัยโครงการศึกษาและสำรวจช่างศิลป์ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบเกณฑ์ EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการประคุณภาพคุณการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2566
 
ระบบแสดงผลข้อมูลฐานรากรายตำบล Thailand Community Data (TCD) ⋆ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศ

ระบบแสดงผลข้อมูลฐานรากรายตำบล Thailand Community Data (TCD)

จากการดำเนินงานภายใต้โครงการ U2T for BCG เพื่อใช้ความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำบลทั่วประเทศ โดยวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู อว.ส่วนหน้าจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการให้ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ทั้ง 13 ตำบล ได้มีการลงพื้นที่เก็บฐานข้อมูลรายตำบล Thailand Community Data (TCD) โดยมีข้อมูลที่จัดเก็บมาได้กว่า 7,940 รายการ จากผู้บันทึกข้อมูล 179 คน โดยสรุปการเก็บข้อมูลรายตำบล
ได้ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

One thought on “ระบบแสดงผลข้อมูลฐานรากรายตำบล Thailand Community Data (TCD)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *