วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีกฐินพระราชทาน วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดหนองบัวลำภู
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นำคณะผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะวิจัยโครงการศึกษาและสำรวจช่างศิลป์ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบเกณฑ์ EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการประคุณภาพคุณการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2566
 
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ⋆ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยชุมหนองบัวลำภู จัดประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยมีว่าที่ร้อยตรีวีระสกุล บุราณรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีวาระประชุม ดังนี้

  • การรับรองรายงานการประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๑ เมายน พ.ศ. ๒๕๖๖
  • รายงานผลการตรวจสอบวุฒินักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา
  • รายงานบันทึกหลังการสอน ผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
  • พิจารณาเห็นซอบรายนามผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ และตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๖๖
  • พิจารณารับรองรายนามผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ ประจำภาคการศึกษา ที่ ๑/๒๕๖๖
  • พิจารณากลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖
  • พิจารณาเห็นชอบการขออนุมัติเปิดหลักสูตรพัฒนาทักษะเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต รายวิชา การตัดเย็บผ้าหมักสมุนไพรด้วยมือ บ้านศิลามงคล ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • พิจารณาเห็นชอบการขออนุมัติเปิดหลักสูตรพัฒนาทักษะเสริมสร้างประสบการณ์
  • ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต รายวิชา รักษ์โลกบนพื้นผ้า Eco – Printing บ้านห้วยไร่ ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • พิจารณาเห็นชอบการขออนุมัติเปิดหลักสูตรพัฒนาทักษะเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุณภาฬชีวิต รายวิชา รักษ์โลกบนพื้นผ้า Eco – Printing กลุ่มโรงเรียน ผู้สูงอายุ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *