สงกรานต์ 2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
วิทยาลัยชุมหนองบัวลำภู จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา รายวิชาสาธารณสุขชุมชน มุ่งเน้นตอบโจทย์ยุคใหม่
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเปิด “งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์/สินค้าและ ผลิตผลการเกษตรที่มีศักยภาพ (ตลาดสีเขียว)”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนากลาง ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ �️�
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
วิทยาลัยชุมหนองบัวลำภู จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2567 ​ ​ ​ ​
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567
คณะวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศึกษาดูงานหลักสูตรอนุปริญญา ณ วิทยาลัยชุมชนยโสธร
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2567 ครั้งที่ 68 ณ หอประชุม 50 ปี ศรีบัวพิทย์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
 
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2567 ⋆ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2567

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ห้องข่าว และ ข้อความพูดว่า "言 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภ กระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม"
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความพูดว่า "รอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เละนวัต 1"
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ

วิทยาลัยชุมหนองบัวลำภู จัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2567 ​ ​ ​ ​

​ ​ ​ วันที่ 18 มีนาคม 2567 วิทยาลัยชุมหนองบัวลำภู จัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนางนิตติญพร บุญศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

– วาระเพื่อทราบ

​ ​ ​ รายงานการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนสีเขียวพัฒนาสู่ความยั่งยืน ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

– วาระการรับรองรายงานการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2567

– วาระสืบเนื่อง

​ ​ ​ 1.รายงานผลการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ประจำเดือนมีนาคม 2567

2.พิจารณากลั่นกรอง(ร่าง)ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง

– วาระเสนอเพื่อพิจารณา

​ ​ ​ 1. เรื่อง พิจารณากลั่่นกรองบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 (เพิ่มเติม)

2. เรื่อง พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)

3. เรื่อง พิจารณากลั่นกรองการขอเปิดหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

ลิงก์ข่าวจากเว็บไซต์ >>> https://nbcc.ac.th/?p=2515

Facebook >>> https://www.facebook.com/nbcc2

4 thoughts on “วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2567

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *