วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูจัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู พิจารณากลั่นกรองรายชื่อและศักยภาพผู้สอนประจำและผู้สอนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหนองบัวลำภูและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
วิทยาลัยชุมหนองบัวลำภู จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา รายวิชาสาธารณสุขชุมชน มุ่งเน้นตอบโจทย์ยุคใหม่
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเปิด “งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์/สินค้าและ ผลิตผลการเกษตรที่มีศักยภาพ (ตลาดสีเขียว)”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนากลาง ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ �️�
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
 
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิต จัดอบรมหลักสูตร "การผลิตเห็ดโคนน้อย" ณ เทศบาลตำบลโนนสงเปลือย ⋆ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิต จัดอบรมหลักสูตร “การผลิตเห็ดโคนน้อย” ณ เทศบาลตำบลโนนสงเปลือย

ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต รายวิชา “การผลิตเห็ดโคนน้อย” ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโนนสงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสุวัชชัย หาชื่น ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เป็นประธานในการเปิดโครงการ และ นายจูมพจน์ จันทรเสนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย กล่าวให้การต้อนรับ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยเนื้อหาการอบรมครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ ความรู้เกี่ยวกับเห็ดโคนน้อย เทคนิคการเพาะเห็ด การเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลผลิต และกลยุทธ์การตลาด

ผู้เข้าร่วมโครงการ ล้วนให้ความสนใจและตั้งใจฝึกฝนทักษะการผลิตเห็ดโคนน้อย ต่างคาดหวังว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *