ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ต.วีระสกุล บุราณรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

หลักสูตรที่เปิดสอน

กิจกรรม To Be Number One กิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ คลิก !!

คลังสื่อวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

ภาพกิจกรรม