หลักสูตรที่เปิดสอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

คลิกที่นี้

ประกาศคณะรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

คลิกที่นี้
กิจกรรม To Be Number One กิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ คลิก !!
คลีนิคเทคโนโลยี
ปลูกผักวานบนคันนา
ชาผักหวาน
การเลี้ยงควายไทยแบบปราณีต
การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ
วารสารกฏหมายน่ารู้สู่ชุมชน

ภาพกิจกรรม