วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

กิจกรรม To Be Number One กิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ คลิก !!

คลังสื่อวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
E-book


นางนิตติญาพร บุญศรี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
หนองบัวลำภู

หลักสูตรที่เปิดสอน

By สถาบันวิทยาลัยชุมชน


วารสารกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน