หลักสูตรที่เปิดสอน
กิจกรรม To Be Number One กิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ คลิก !!
คลีนิคเทคโนโลยี
ปลูกผักวานบนคันนา
ชาผักหวาน
การเลี้ยงควายไทยแบบปราณีต
การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ
วารสารกฏหมายน่ารู้สู่ชุมชน

ภาพกิจกรรม