ขอกราบถวายพระพร ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต รายวิชา Eco – Print ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ
​วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้ารับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จากผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ระดับคุณธรรมต้นแบบ”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2566
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดโครงการผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ออกแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาและร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการโครงการพี่ทหารสานฝัน สร้างโอกาสทางการศึกษา
โครงการ “ช่างศิลป์ท้องถิ่น อีสานตอนบน”
การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2566
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีทำบุญเพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนประจำ และผู้สอนพิเศษ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
 
สำนักวิชาการ ⋆ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

สำนักวิชาการ

โครงสร้างบุคลากร สำนักวิชาการ


นางนิตติญาพร บุญศรี
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ สำนักวิชาการ
นางเวฬุกานต์ ขานวงค์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
นางกันตาภัทร บุญเลิศ
ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
นางศศิประภา มุขอาษา
ตำแหน่ง ครู
นางสาวจินตนา พระนคร
ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล
นางสาวกลมวรรณ สุพิมพ์
ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล
นางสาวณมน ธนะภาษี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวชลจิรา สัมพุทธานนท์
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
นายอังกูร ภาพันธ์
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์