วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู

📄ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ( 23 ก.พ. 2567)

📄ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ( 20 ก.พ. 2567)

📄ประกาศวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการคลีนิกเทคโนโลยี ( 30 ม.ค. 2567)

📄ประกาศวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูเรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการคลินิกเทคโนโลยี ( 25 ม.ค. 2567)

📄ประกาศวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ (15 ธ.ค. 2566)

📄ประกาศวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เรื่อง การจำหน่ายกระบือ(ควาย)

📄ประกาศวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู เรื่อง กําหนดอัตราการจัดหาประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภู

📄ประกาศวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เรื่อง การจำหน่ายกระบือ(ควาย)

📄ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แนวทางปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด

📄ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา