วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

รายงานการประชุมวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ปี 2566

📑รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2566

📑รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2566

📑รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2566

📑รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2566

📑รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 5/2566

📑รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2566

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ปี 2565

📑รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2565

📑รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2565

📑รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2565

📑รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2565

📑รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 5/2565

📑รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2565

📑รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 7/2565

📑รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 8/2565

📑รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 9/2565

📑รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 10/2565

📑รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 11/2565

📑รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 12/2565