สำนักผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรีวีระสกุล บุราณรักษ์

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

นางสาวพัชรนันท์ วงค์พนัสสัก

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ