วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

Month: กุมภาพันธ์ 2023

ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

เยี่ยมชมศูนย์รีดน้ำเชื้อมาตรฐานศรีทอง คอกกระบือบ้านโนนคูณ อาณาจักรกระบือเผือก

เยี่ยมชมศูนย์รีดน้ำเชื้อมาตรฐานศรีทอง

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ออกแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาและร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการโครงการพี่ทหารสานฝัน สร้างโอกาสทางการศึกษา

แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา

Read More