วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

ข่าว/กิจกรรม

ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมหนองบัวลำภู จัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2567 ​ ​ ​

วันที่ 13 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

หนองบัวลำภู เปิดฝึกอบรมหลักสูตรนักบินโดรน รองรับอาชีพเทคโนโลยีใหม่สุดล้ำ/และคอร์สเพ้นท์เล็บ (ดอกไม้) อัพเทรนฮิต ดีไซน์ใหม่

อบรมหลักสูตรนักบินโดรน คอร์สเพ้นท์เล็บ (ดอกไม้)

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเปิด “งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์/สินค้าและ ผลิตผลการเกษตรที่มีศักยภาพ (ตลาดสีเขียว)”

Green Market

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนากลาง ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 🖋️📃

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

มหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร “เรียนดี มีความสุข” สกร.หนองบัวลำภู ส่งความสุข ปี พ.ศ. 2567

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Read More