วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

Month: กันยายน 2023

ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร รายวิชา “ดิจิทัลกับชีวิต” และ “ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมธุรกิจ”

พัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร

Read More
ข่าวเด่น

ภาคเอกชน ร่วมยกระดับ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู สู่สถาบันการศึกษาเพื่อชุมชน

ภาคเอกชน ร่วมยกระดับ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู สู่สถาบันการศึกษาเพื่อชุมชน

Read More