วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

Month: ธันวาคม 2023

ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

การประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ออกหน่วยบริการวิชาการ ในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา

วิทยาลัยชุมชนหนองบัว

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ในระหว่างวันที่ 20-2

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

📌 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยหนองบัวลำภู ครั้ง 12/2566 📌

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยหนองบัวลำภู

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู (อว.ส่วนหน้าจังหวัดหนองบัวลำภู) จัดการแสดงดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ”

ดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566

Read More