สงกรานต์ 2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
วิทยาลัยชุมหนองบัวลำภู จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา รายวิชาสาธารณสุขชุมชน มุ่งเน้นตอบโจทย์ยุคใหม่
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเปิด “งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์/สินค้าและ ผลิตผลการเกษตรที่มีศักยภาพ (ตลาดสีเขียว)”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนากลาง ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ �️�
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
วิทยาลัยชุมหนองบัวลำภู จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2567 ​ ​ ​ ​
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567
คณะวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศึกษาดูงานหลักสูตรอนุปริญญา ณ วิทยาลัยชุมชนยโสธร
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2567 ครั้งที่ 68 ณ หอประชุม 50 ปี ศรีบัวพิทย์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
 
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ⋆ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี นายเจริญชัย วงศ์จินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน , นางนิตติญาพร บุญศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ส่วนราชการ หน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมให้การต้อนรับ

​ ​ ​ ​ ​ โดยรัฐมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน โครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based & Community) ประกอบด้วย นิทรรศการนวัตกรรม เกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งนิทรรศการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และเสริมความแข็งแกร่งให้ชุมชนและผู้ประกอบการ อาทิ การใช้ BCG Model ขับเคลื่อนชุมชน (สวทช.) ,เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (วว.) , การบริหารน้ำชุมชน (สสน.) , DJOP Smart Farm ระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะ (สนช.) , หลักสูตรการพัฒนาทักษะ upskill – reskill (มรภ.เลย) และ มรดกภูมิปัญญา รายได้ทุนวัฒนธรรมหนองบัวลำภู ​ (วชช.หนองบัวลำภู)

​ ​ ​ ​ ​ จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ได้ประชุมมอบนโยบายการนำงานด้าน อววน. พัฒนากลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) เพื่อรับฟังรายงานผลดำเนินงานของ อว. ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 , การดำเนินงาน อว. ส่วนหน้าจังหวัดอุดรธานี และมอบนโยบาย ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน และข้อสั่งการกับหน่วยงานใน สังกัด อว. ที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ ได้เข้าพบปะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เพื่อแจ้งนโยบายและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “TCAS ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มโอกาส เรียนต่อระดับอุดมศึกษา” แก่ตัวแทนนักเรียน จากโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี อาทิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี และโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี กว่า 50 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *