วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

Month: มกราคม 2024

ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนากลาง ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 🖋️📃

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

มหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร “เรียนดี มีความสุข” สกร.หนองบัวลำภู ส่งความสุข ปี พ.ศ. 2567

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567

งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

คณะวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศึกษาดูงานหลักสูตรอนุปริญญา ณ วิทยาลัยชุมชนยโสธร

ศึกษาดูงานหลักสูตรอนุปริญญา ณ วิทยาลัยชุมชนยโสธร

Read More
ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี งานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

Read More