วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้ง ๗/๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูจัดประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้ง ๗/๒๕๖๖ ณ โรงอาหาร วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระการรับทราบ

  • รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

วาระรับรองรายงานการประชุม

  • การรับรองรายงานประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
  • การรับรองรายงานประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู(กรณีพิเศษ) วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วาระสืบเนื่อง

  • การบริหารจัดการหน่วยจัดการศึกษา
  • การบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะอาชีพและนวัตกรรมการเกษตรตามแนวการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG)

วาระเพื่อพิจารณา

  • การเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕
  • การอนุมัติเปิดหลักสูตรพัฒนาทักษะเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *