วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูจัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู พิจารณากลั่นกรองรายชื่อและศักยภาพผู้สอนประจำและผู้สอนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหนองบัวลำภูและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
วิทยาลัยชุมหนองบัวลำภู จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา รายวิชาสาธารณสุขชุมชน มุ่งเน้นตอบโจทย์ยุคใหม่
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเปิด “งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์/สินค้าและ ผลิตผลการเกษตรที่มีศักยภาพ (ตลาดสีเขียว)”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนากลาง ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ �️�
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
 
คณะวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศึกษาดูงานหลักสูตรอนุปริญญา ณ วิทยาลัยชุมชนยโสธร ⋆ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

คณะวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศึกษาดูงานหลักสูตรอนุปริญญา ณ วิทยาลัยชุมชนยโสธร

คณะวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศึกษาดูงานหลักสูตรอนุปริญญา ณ วิทยาลัยชุมชนยโสธร

​ ​ ​ ​ 17 มกราคม 2567 ​ คณะวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู นำโดยนางนิตติญาพร บุญศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศึกษาดูงานหลักสูตรอนุปริญญา ณ วิทยาลัยชุมชนยโสธร โดยมี ดร.ชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร นำคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยโสธร เข้าร่วมและต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

​ ​ ​ ​ คณะศึกษาดูงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนยโสธร ทั้งในด้านโครงสร้างหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรและศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพ EdPEx ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพแบบ EdPEx และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกียวกับแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อจะนำไปพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

​ ​ ​ ​ นางนิตติญาพร บุญศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู กล่าวว่า การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ขอขอบคุณวิทยาลัยชุมชนยโสธรที่ให้เกียรติต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา และระบบประกันคุณภาพแบบ EdPEx ให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

​ ​ ​ ​ ด้าน ดร.ชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนยโสธรยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู หวังว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองวิทยาลัยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาและระบบประกันคุณภาพแบบ EdPEx ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *