สงกรานต์ 2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
วิทยาลัยชุมหนองบัวลำภู จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา รายวิชาสาธารณสุขชุมชน มุ่งเน้นตอบโจทย์ยุคใหม่
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเปิด “งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/สินค้าอินทรีย์/สินค้าและ ผลิตผลการเกษตรที่มีศักยภาพ (ตลาดสีเขียว)”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนากลาง ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ �️�
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
วิทยาลัยชุมหนองบัวลำภู จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2567 ​ ​ ​ ​
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567
คณะวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ศึกษาดูงานหลักสูตรอนุปริญญา ณ วิทยาลัยชุมชนยโสธร
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2567 ครั้งที่ 68 ณ หอประชุม 50 ปี ศรีบัวพิทย์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
 
ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลกุดดินจี่ (วัดศิริบุญธรรม) และการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2567 ​ ​ ⋆ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลกุดดินจี่ (วัดศิริบุญธรรม) และการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2567 ​ ​

ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลกุดดินจี่ (วัดศิริบุญธรรม) และการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2567 ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ​ 2567 วิทยาลัยชุมหนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลกุดดินจี่ (วัดศิริบุญธรรม) และจัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2567 ณ หน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลกุดดินจี่ (วัดศิริบุญธรรม) ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

 • วาระเพื่อทราบ
  ​ ​ 1. รายงานการจัดสรรและการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไปพลางก่อน) ประจำเดือนธันวาคม และรายงานการเบิก-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567
  ​ ​ 2. เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
  ​ ​ 3. รายงานสรุปผลการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (โครงการมอบของขวัญปีใหม่ 2567 ให้กับประชาชน)
  ​ ​ 4.รายงานการออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของหน่วยจัดการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566
 • วาระการรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2567
 • วาระสืบเนื่อง
  ​ ​ ​ 1.การบริหารจัดการหน่วยจัดการศึกษา
  ​ ​ ​ 2.การบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะอาชีพและนวัตกรรมการเกษตรตามแนวการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG)
 • วาระเสนอเพื่อพิจารณา
  ​ ​ ​ 1. เรื่อง พิจารณาให้ข้อเสนอแนะวิธีการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามโครงการหารายได้ระหว่างเรียนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  ​ ​ ​ 2. เรื่อง พิจารณาเห็นชอบโครงการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *