วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนากลาง ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 🖋️📃

30 มกราคม 2567 – วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนากลาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
​ ​ ​ ​ การลงนาม MOU ครั้งนี้ เกิดขึ้นระหว่าง นางนิตติญาพร บุญศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และ นายชญาวิชย์ ธาตุชัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนากลาง
​ ​ ​ ​ หลังการลงนาม MOU ทั้งสองหน่วยงานได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม ศูนย์บ่มเพาะอาชีพ BCG วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะอาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการประกอบอาชีพในภาคเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
​ ​ ​ ​ ทั้งนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังครอบคลุมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน โดยพิจารณาจากความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยความร่วมมือทั้ง 2 ฝ่าย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถเชื่อมต่อการศึกษาในระดับอนุปริญญา และสามารถเรียนแบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาได้ นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาร่วมกัน จัดอบรมพัฒนาบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนากลางและวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูร่วมกัน สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และส่งเสริมความร่วมมือมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน

2 thoughts on “วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนากลาง ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 🖋️📃

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *