วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าประชาสัมพันธ์การศึกษา ณ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๓ ตำบลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าประชาสัมพันธ์การศึกษา ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ตำบลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ขออนุญาตเข้าพบรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา เพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ในการแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษา
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม“โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูจัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู พิจารณากลั่นกรองรายชื่อและศักยภาพผู้สอนประจำและผู้สอนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหนองบัวลำภูและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
วิทยาลัยชุมหนองบัวลำภู จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดการประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์”
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา รายวิชาสาธารณสุขชุมชน มุ่งเน้นตอบโจทย์ยุคใหม่
 
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ⋆ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

⚗️🧵วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน🧵⚗️
​ ​ ​ ​ 29 มกราคม 2567 – นางนิตติญาพร บุญศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสุวัชชัย หาชื่น ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร “เรียนดี มีความสุข” สกร.หนองบัวลำภู ส่งความสุข ปี พ.ศ. 2567 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำภู
​ ​ ​ ​ ​ ​ มหกรรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดหนองบัวลำภู
​ ​ ​ ​ ​ ​ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการมหัศจรรย์โลกวิทยาศาสตร์ ​ กิจกรรมพลังงานสะอาด การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเมตาเวิร์ส การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงานและการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการช่างศิลป์ท้องถิ่นหนองบัวลำภู เป็นต้น
​ ​ ​ ​ ​ ​ ในการนี้ นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายสนิท อาษาธง ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้กล่าวรายงาน และว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมฯ
​ ​ ​ ​ ​ ​ วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป โดยเข้าร่วมมหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรฯ ในครั้งนี้ เพื่อร่วมสร้างเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *