วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมหนองบัวลำภู จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2567 ​ ​ ​ ​

​ วันที่ 25 มกราคม 2567 วิทยาลัยชุมหนองบัวลำภู จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
– วาระเพื่อทราบ
​ ​ ​ ​ 1. รายงานการจัดสรรและการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไปพลางก่อน) ประจำเดือนธันวาคม และรายงานการเบิก-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566
​ ​ ​ ​ 2. ปฎิทินการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับอนุปริญญา
​ ​ ​ ​ 3. รายงานการออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของหน่วยจัดการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
– วาระการรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ครั้งที่ 12/2566
– วาระสืบเนื่อง
​ ​ ​ ​ 1.การบริหารจัดการหน่วยจัดการศึกษา ประเด็น สรุปผลการดำเนินการนิเทศติดตาม การเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 1/2566
​ ​ ​ ​ 2.การบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะอาชีพและนวัตกรรมการเกษตรตามแนวการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG)
– วาระเสนอเพื่อพิจารณา
​ ​ ​ ​ 1. เรื่อง พิจารณาเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
​ ​ ​ ​ 2. เรื่อง พิจารณาเห็นชอบรายงานการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566
​ ​ ​ ​ 3. เรื่อง พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งเลือกกันเองจำนวนสองคนเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหองบัวลำภู

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *