วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

ข่าว/กิจกรรมข่าวเด่น

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

​ ​ ​ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – นางนิตติญาพร บุญศรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ร่วมกับนายชัยกิตติ โสภาศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง อาจารย์พิเศษหน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร และนายกิตติศักดิ์ ด้วงคำจันทร์ กำนันตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง ร่วมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
​ ​ ​ ​ นางนิตติญาพร บุญศรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับวิทยาลัยชุมชน และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โดยมุ่งเน้นผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการประกอบอาชีพและสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับตนเองและชุมชน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของชุมชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *